Staking 30 + 31 januari

Staking 30 + 31 januari

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er opnieuw een onderwijsstaking. 
Ook deze keer doen wij hier als school aan mee.
Dat betekent dat onze school op donderdag 30 en vrijdag 31 januari dicht is! 

Wij brengen hier u nu al van op de hoogte zodat u tijd heeft om mogelijk opvang voor uw kind/kinderen te regelen. 
De offciele brief krijgt uw kind mee naar huis en deze is ook terug te vinden in de school-app. 

Mocht u er vragen over hebben kunt u altijd langskomen op school.