Missie & visie

Missie & visie

De volgende uitgangspunten vormen de basis van het onderwijs op de Regenboog:
• Stimuleren tot optimale ontwikkeling
• Respect en zorg voor elkaar en de omgeving
• Samen spelen en leren we van en met elkaar
• Iedereen mag zichzelf zijn

Identiteit van Basisschool de Regenboog
Onze visie: Op de Regenboog creëren we een veilige omgeving waarin je gezien en gehoord wordt. In ons dagelijks werk benaderen wij kinderen vanuit een basis waaraan veiligheid, respect en zelfvertrouwen ten grondslag liggen. We willen op deze manier een sfeer creëren waarin iedereen zichzelf mag zijn. Wij streven naar een optimale ontwikkeling voor iedereen. Hierin werken we samen met het kind ouders en de omgeving. Wij spelen samen en leren van en met elkaar. Hierdoor stimuleren we het zelfvertrouwen en de zelfbewustwording van het kind.

Onze kernwaarden zijn:
• Veiligheid
• Respect
• Zelfvertrouwen
• Samenwerken
• Zelfbewustzijn

Onze missie: Hier word je gezien en gehoord, samen ontwikkelen we verder.