Schoolplein

Schoolplein

Zoals u gemerkt heeft hebben er de afgelopen weken hekken op het schoolplein gestaan.
De gemeente heeft ondertussen het gehele gebouw geinspecteerd en het gebouw goedgekeurd.
Daarom zijn alle hekken nu weer verwijderd.