Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Beste ouder(s) / verzorger(s)                                                                           

Er zijn alweer een heleboel gevonden voorwerpen.
Om u de gelegenheid te geven om deze spulen te bekijken zullen ze vanaf volgende week, na schooltijd, buiten in een bak geplaatst worden.
Mist uw kind een jas, tas of beker kijk dan in de bakken.

Namens het team van bs de Regenboog